Consumentenrecht

Vraag & antwoord

Wat zijn oneerlijke handelspraktijken?

Aan welke regels moet ik mij houden bij online verkoop aan klanten?

Welke spelregels moet ik volgen bij het vermelden van prijzen?

Welke regels gelden er bij aanbiedingen?

Welke regels gelden er bij ontbinding van een online aankoop?

Aan welke regels moet ik mij houden bij het hanteren van algemene voorwaarden?

Welke regels gelden er bij telefonische verkoop van producten of diensten?

Waar moet ik op letten bij afspraken over ruilen en garantie?

Mag ik via mijn webshop andere prijzen hanteren voor klanten buiten Nederland?

Mag ik klanten buiten Nederland de toegang tot mijn webshop blokkeren?

Wat zijn de risico’s voor het overtreden van de consumentenregels?

Wat moet ik doen als er ACM ambtenaren voor de deur staan?

Moet ik meewerken aan het onderzoek of bezoek van de ACM of mag ik mij er tegen verzetten?