Consumentenrecht

Blogs consumentenrecht

E-commerce en mededingingsrecht: hoe om te gaan met online distributie en prijserosie?

De wereld is in toenemende mate online. Dit geldt ook voor de distributie van producten. De  Europese Commissie heeft het belang van internetdistributie in de gaten. In diverse lidstaten zijn al boetes opgelegd voor mededingingsbeperkend e-commercebeleid. Lees meer >
< 1 2 3 4 5 6 7